Een overzicht van onze meest recente projecten

Van livestream en videoklussen tot aan het aanleveren van een ontwerp voor een evenement, alles wat Techgroep heeft uitgevoerd of aan heeft meegewerkt is hier te vinden.

Een bruiloft tussen de bomen en een gezellig feest.
bruiloft techniek
Een van de eerste bruiloften waar wij techniek hebben geleverd. Hiervoor hebben wij licht en geluid geleverd en muziek afgespeeld als DJ.
Het Medisch Benefiet Diner is een jaarlijks diner en feest om geld in te zamelen voor een goed doel. Het MBD wordt georganiseerd door studenten van een medische opleiding en is bedoeld voor personen met een medische opleiding. Techgroep heeft hieraan bijgedragen door het leveren van de techniek.